This is Manbus. We are a small business portal.

to jest Manbus

das ist Manbus

 

 

 

September 2017

 

Manbus Motors. Business Closed. I have now returned to Poland. Thank you to all my UK customers since 2010. Love, Marcin.

 

Manbus Motors. zamknięta działalność. Teraz wróciłam do Polski. Dziękuję wszystkim moim klientom z Wielkiej Brytanii od roku 2010. Miłość, Marcin.